Naša AK zabezpečuje kompletný právny servis. Máme dlhodobú spoluprácu s renomovaným Notárskym aj Exekučným úradom, s AK zaoberajúcou sa trestným právom, spolupracujeme aj s odborníkmi  z rôznych odvetví súkromného sektora i štátnej správy (technické normy, telekomunikácie, potravinárstvo, bankovníctvo, spotrebiteľské právo, právo Európskej únie, trhový dohľad a pod.) V rámci tejto spolupráce vieme pokryť širokú škálu právnch oblastí. Čokoľvek potrebujete, môžete sa na nás s dôverou obrátiť.

JUDr. Peter Stano

Partner

JUDr. Peter Stano je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal aj titul JUDr. Advokátske skúšky úspešne absolvoval pred skúšobným senátom vymenovaným predsedníctvom Slovenskej advokátskej komory. Je hlavným partnerom spoločnosti.

Od roku 2004 vykonáva vlastnú advokátsku činnosť. Má rozsiahlu prax a dlhoročné skúsenosti v oblasti telekomunikačného práva, občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného, konkurzného práva, práva duševného vlastníctva, práva v oblasti verejného obstarávania, riešenia sporov a so zastupovaním klienta pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Popri výkone advokácie bol členom Legislatívnej rady vlády SR, neskôr sa stal členom stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Legislatívnej rade vlády SR. Pôsobil tiež ako člen disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory a pracoval ako riaditeľ odboru právnych služieb na Finančnom riaditeľstve SR.

Mgr. Martin Arnold

koncipient

Absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity

Odbornú prax získal aj ako právny asistent/praktikant v AK JUDr. Peter Peružek v období rokov 2009 – 2012. Absolvoval aj odbornú stáž na Okresnej prokuratúre v Trnave v septembri 2011.

Odborné zameranie: občianske právo, obchodné právo, správne právo, pracovné právo, finančné právo, ústavné právo, trestné právo

Jazykové znalosti: anglicky - pokročilý (úroveň B2), francúzsky - základy

Bc. Barbora Vranáková

Študent/paralegal

Mgr. Jana Múdra

koncipient

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v roku 2007.

V roku 2013 absolvovala postgraduálne štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky Univerzity Komenského, odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia

V roku 2013 získala Diploma in British and European Law v British Law Centre na Univerzite Komenského.

Bc. Matúš Polčin

Študent/paralegal

Bc. Matúš Polčin je študentom 5. ročníka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako právny asistent pracuje v našej kancelárii od februára 2012, pričom pôsobí predovšetkým v oblasti občianského, obchodného a telekomunikačného práva. Ovláda legal english na úrovni pokročilý a nemecký jazyk, tiež na úrovni pokročilý.