V následujúcich oblastiach máme bohaté skúsenosti, nevahajte sa na nas obrátiť

Právo obchodných spoločností a zmluvné právo

Bankovníctvo a projektové financovanie

Právo nehnuteľností

Telekomunikačné právo

Občianske právo

Konkurzy a reštrukturalizácie

Právo duševného vlastníctva

Energetika

Pracovné právo

Súdne spory / Arbitráže

Správne právo

Verejné obstarávanie

Rodinné právo